TRYGGA FAMILJER – HÄR HEMMA OCH I VÄRLDEN

Idag infaller internationella familjedagen som är en dag som har instiftats av FN:s generalförsamling. Under året som gått har jag gift mig med min underbara Vega och blivit pappa till vår fantastiska Natalie. Därför blir den här dagen lite mer personlig för mig i år.

Familjen, oavsett hur den ser ut, är samhällets grundsten. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Tryggare familjer är första steget i att bygga ett tryggare samhälle. Men politiken ska stödja familjerna, inte styra över dem. Det är en självklarhet för mig och mitt parti.

Dagens familjer kan se olika ut och ha olika behov. Men vare sig de är gifta, sambos, ensamstående, samkönade eller andra typer av familjebildningar är alla lika viktiga och alla ska kunna få samhällets stöd för att kunna fungera så bra som möjligt och få vardagen att gå ihop.

Människan är i behov av gemenskap och fungerande relationer för att kunna utvecklas, må bra och bygga tillit. I vissa länder tvingas människor fly för sina liv för att de älskar någon av “fel” tro, hudfärg eller kön. Därför får vi inte begränsa familjepolitiken till att bara handla om pappamånader eller huruvida barnen ska vara hemma eller på förskolan. Familjepolitiken måste också handla om mänskliga rättigheter. Därför är det bra att den här frågan uppmärksammas av FN och även jag kommer att göra mitt bästa för att uppmärksamma den i utrikesutskottet och utskottet för mänskliga rättigheter.