VI MÅSTE STÅ UPP FÖR ISRAEL I DENNA SVÅRA TID

Det är mycket viktigt att vi står upp för Israel i denna svåra tid. Det är min fasta övertygelse att staten Israel, som en viktig demokratisk allierad, i likhet med alla suveräna stater inte bara har rätt att försvara sina medborgare mot terror och raketer, utan också en skyldighet att göra det.

Jag sörjer alla offer, både bland israeler och palestinier. Men vi måste tala klarspråk om vem som är ansvarig. Skulden för dödsfallen och förstörelsen i Israel och Gaza ligger på Hamas och Islamiska Jihad. Vi måste komma ihåg att båda terroristorganisationerna är Iran-finansierade och har som mål är att utrota staten Israel.

Dessa terrorister startade inte bara den senaste tidens stridigheter. Hamas och Islamiska Jihad begår dessutom dubbla krigsbrott när man mördar israeler och samtidigt använder sin egen befolkning som mänskliga sköldar.

I total kontrast gör den israeliska försvarsmakten sitt yttersta för att undvika att skada palestinska civila, samtidigt som man skyddar sin egen befolkning. Man skickar till och med ut varningsmeddelanden innan man påbörjar en ny militär operation.

Hamas och Islamiska Jihad är ansvariga för samtliga dödsfall. Om vi inte talar om det så uppmuntrar vi dem indirekt att slå till på nytt. Det leder till ännu mer lidande för alla inblandade, såväl för israeler som för människorna på Gaza.