ANN LINDE MÅSTE SÄTTA KRAFT BAKOM KRAVEN PÅ ALBANIEN

Idag träffas EU:s utrikesministrar för att diskutera västra Balkan. Frågan om Albaniens medlemskapsförhandlingar väntas hamna i fokus.

Å min partigrupp, EPP:s, vägnar är jag ansvarig för politik som rör Albanien. Därför har jag idag ett och annat medskick till utrikesminister Ann Linde, som representerar Sverige på dagens möte utrikesministrarna emellan.

För det första kan inte vilket land som helst bli medlem i EU, närhelst de passar. Nej, EU ska ställa höga krav på aspirerande medlemsstater. De kravställningar som kantar vägen mot ett EU-medlemskap ska garantera demokratisering, modernisering, rättssäkerhet, stabilitet och tillväxt i varje enskild, aspirerande medlemsstat.

För det andra har EU utfärdat femton specifika krav som Albanien måste uppfylla innan de tillåts gå vidare i anslutningsprocessen. Dessa femton villkor rör fundamentala reformer, sådant som EU inte kan rubba på. Albanien måste till exempel reformera sin vallag, få till en fungerande högsta domstol, ta itu med ogrundade asylansökningar och dra de höga tjänstemän och politiker som är anklagade för röstköp inför rätta.

Villkoren ifråga är alltjämt inte uppfyllda (läs mer om detta i mitt tidigare inlägg via länken nedan).

Därför skriver jag idag i EUobserver att det är dags för EU att ”walk the talk”. Nu måste man visa att man menar allvar med de hårda krav som ställts. I nuläget kan man inte låta Albanien gå vidare i anslutningsprocessen.

Det är vida känt att Ann Linde är vän med Albaniens korrupte, socialdemokratiske premiärminister. Jag hoppas innerligt att detta inte påverkar hennes omdöme gällande Albanien. Att bagatellisera eller försumma Albaniens villkor skulle äventyra EU:s trovärdighet, men framför allt framtiden för det albanska folket.

🇦🇱 Min artikel i EUobserver (på engelska): https://euobserver.com/opinion/151787

🇦🇱 Mitt tidigare inlägg om Albaniens anslutningsprocess:https://davidlega.eu/…/eus-krav-pa-kandidatlander-ska…/