Häromsistens gästade den palestinske premiärministern Mohammad Shtayyeh Europaparlamentets utrikesutskott, där jag sitter som ledamot. Jag fick då möjlighet att ställa en fråga till honom om hur vi kan hålla idén om en tvåstatslösning levande samtidigt som vi öppnar upp för fler investeringar i den palestinska ekonomin.

Just med det syftet så har den amerikanska kongressen inrättat den så kallade ’Loweyfonden’. 250 miljoner dollar avsätts för att stödja fredsprocessen, bygga broar mellan israeler och palestinier och bidra till ett inflöde av kapital. Det är ett välkommet initiativ. Nu kan vi hjälpa den palestinska ekonomin att komma på fötter, så att den framöver blir mindre beroende av omvärldens bistånd.

Tyvärr verkar inte den palestinske premiärministern särskilt intresserad av den här typen av initiativ.

”För mig kommer politik före ekonomi”, sade han som svar på min fråga. Jag tolkar premiärministerns svar som att den palestinska myndigheten inte är intresserade av att vanligt folk ska få det bättre. Inte heller är de intresserade av fred. För dem kommer kampen och hatet mot Israel alltid först. Genom att skylla alla problem på Israel ser den palestinska ledningen till att odla sitt martyrskap. Nämnd strategi har väldigt lite med verkligheten att göra.

Jag vill tro på en tvåstatslösning, där israeler och palestinier bygger fred tillsammans. Därför gör premiärministerns svar mig extra besviken.