INTERNATIONELLA PRESSFRIHETSDAGEN: PRESSFRIHETEN HAR MINSKAT UNDER PANDEMIN

Fri och oberoende journalistik är vårt bästa vaccin mot desinformation och vilseledande ’fake news’.

Fri tillgång till nyheter och till information är det bästa verktyget för att få stopp på den dödliga viruspandemin.

Därför är det både sorgligt och allvarligt att den globala pressfriheten kraftigt försämrats under det senaste året.

I Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, som rankar pressfriheten i 180 av världens länder, framgår det att fri och oberoende journalistik är helt blockerad eller hårt hindrad i 73 länder, liksom begränsad i ytterligare 59 länder. Tillsammans utgör de 132 länder där journalistik helt eller delvis begränsas 73 procent av de 180 länderna.

Journalister världen över får allt svårare att undersöka och rapportera om viktiga händelser, i en tid då vi behöver fri journalism mer än någonsin.

Kom ihåg att den vitryske diktatorn Lukashenka hävdat att vodka och bastubad hjälper mot corona-viruset.

Kom ihåg att tusentals människor i Iran drack träsprit, varpå hundratals dog, för att skydda sig mot corona-viruset.

Kom ihåg att i Filippinerna åt man vulkanaska och i Tunisien åts mängder av vitlök efter virala coronamyter.

Det går inte att överdriva vikten av fri information för att komma till rätta med spridandet av dessa absurda och farliga myter.

Idag är mina tankar med alla världens modiga journalister. Idag hedrar vi dem som fängslats, torterats eller trakasserats för sina insatser för allas vår pressfrihet.

Här finns Reportrar utan gränsers index: https://rsf.org/en/ranking