STOR FRAMGÅNG FÖR ATT SKYDDA BARN PÅ NÄTET

Igår kom äntligen Europaparlamentet tillsammans med EU-kommissionen och rådet överens om en tillfällig lagstiftning som tillåter företag såsom Facebook att upptäcka och ta bort innehåll gällande sexuella övergrepp mot barn på nätet.

I Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, där jag är ordförande, har jag under lång tid arbetat för att stärka skyddet för barn på nätet. Därför är jag oerhört glad över denna framgång.

Att skydda barn på nätet är särskilt viktigt i pandemitider, då vi ser att övergrepp mot barn på nätet har ökat globalt. Vi får inte glömma att varje sexuellt övergrepp förstör ett barns framtid.

Vänstern i Europaparlamentet motsätter sig lagen med anledning att den skulle vara integritetskränkande, vilket inte alls stämmer. Den nya lagen tillåter stora tech-bolag, vilka är viktiga i arbetet för att få stopp på sexuella övergrepp på nätet, att använda spamfilter för att ta bort innehåll gällande sexuella övergrepp mot barn.

Vi får inte glömma att detta är ett tillfälligt undantag, men det är ett viktigt steg i rätt riktning. Mitt arbete kommer nu att fortsätta för att detta ska bli en permanent lösning med en ny omfattande lagstiftning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Rätten till en barndom utan övergrepp gäller alla barn – alltid och överallt.