UKRAINA (OCH RYSSLAND) PÅ DAGORDNINGEN

I dagarna har vi i Europaparlamentets utrikesutskott haft möte med Ukrainas vice premiärminister Oleksii Reznikov och försvarsminister Andrii Taran om situationen i landet.

Det faktum att Ryssland skickat en stor mängd trupper till den ukrainska gränsen utgör ett allvarligt hot såväl mot europeisk säkerhet som mot ukrainsk suveränitet.

Därför måste EU, men också NATO och USA, sluta upp och klargöra att Putins brott mot internationell rätt kommer stå honom dyrt. Putin hoppas att attacken på Ukraina ska öka hans popularitet nationellt, inför det ryska valet i höst. Oaktat så ska det vara tydligt att hans senaste agerande inte ökar hans popularitet internationellt.

Min partigrupp EPP och jag har föreslagit följande EU-åtgärder under veckan:
🔹 Inför nya, samordnade sanktioner mot Ryssland: frysning av tillgångar och reseförbud för pro-Kreml-oligarker och deras familjer.
🔹 Öka arbetet med att bekämpa pengatvätt, och sammanställ en rapport om ryska tillgångar inom EU.
🔹 Stoppa omedelbart bygget av gasledningen ’Nord Stream 2’.
🔹 Stöd Ukraina militärt.
🔹 Verka för Ukrainas framtida Nato-medlemskap.

Vad bör då Sverige göra?
▫️ Gå med i NATO, gärna tillsammans med Finland, med anledning av det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde.
▫️ Åtminstone utrikesminister Linde, men även statsminister Löfven, bör besöka Ukraina i närtid för att visa sitt stöd för det ukrainska folket.
▫️ Använd Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)! Sverige är för närvarande ordförandeland i OSSE, vilket gör att vårt ord däri väger tyngre än vanligt.
▫️ Förbered för deployering av fredsbevarande trupper i Ukraina.

Dessa åtgärder, bland andra, är vi skyldiga det ukrainska folket.