HÅRDARE EU-KRAV PÅ BEHANDLINGEN AV NORDMAKEDONIENS FUNKTIONSNEDSATTA

”Det går inte att skaka av sig tanken på att det hade kunnat vara jag som låg där, i den smutsiga spjälsängen, om jag hade haft oturen att födas i Nordmakedonien istället för i Sverige”, så beskrev David Lega känslan när han 2019 besökte institutionen Demir Kapija, i Nordmakedonien där 193 personer med funktionsnedsättning lever. Nu har EU ställt nya, hårda krav på landet.

En stor seger för den kristdemokratiske Europaparlamentarikern David Lega. Här berättar han själv om arbetet:

”Jag minns att jag såg ett TV-inslag om Rumänien eller Bulgarien, när jag var i 10-11-årsåldern. Det handlade om hur funktionsnedsatta hade det i de länderna, de låstes in och tvingades leva sina liv under vidriga förhållanden på institutioner. Det är ju naturligt att jämföra med sin egen situation och jag insåg då att om jag hade fötts i ett av de länderna så hade jag bott på en av de hemska institutionerna. Jag var så oerhört glad att jag är just svensk, eftersom man i Sverige redan på 70-talet kunde bo hemma hos sin familj – även om man har en funktionsnedsättning. Jag minns att jag redan då, som 11-åring, tänkte att jag vill hjälpa de människorna när jag blivit äldre.

Under min uppväxt har jag ofta känt tacksamhet för min barndom och mina förutsättningar, trots min egen funktionsnedsättning. Samtidigt har jag trott, rentav tagit för givet, att situationen förbättrats i alla EU:s medlemsländer och grannländer.

När jag 2019 såg GP:s granskning ”Det glömda Europa” blev jag dock smärtsamt varse om att ett land som kandiderade om EU-medlemskap än idag låser in personer med funktionsnedsättning i förfärliga institutioner. Då lovade jag att om jag blir invald till Europaparlamentet, då går min första officiella resa till Nordmakedonien. Jag lovade att personligen granska hur de behandlar sina medborgare med funktionsnedsättningar.

Jag besökte Nordmakedonien för ett och ett halvt år sedan. Mitt besök på Demir Kapija-institutionen innehöll det värsta jag sett i hela mitt liv. Jag mötte medmänniskor med olika funktionsnedsättningar som lämnats där – utan kläder, vård eller hopp – i över femtio år.

Då förstod jag att EU måste öka kraven på Nordmakedonien. Samtidigt kan EU också ge hjälp och assistans för att avinstitutionaliseringen ska ske så snabbt som möjligt. Europaparlamentet har nu antagit en rapport om Nordmakedonien. Efter hårda förhandlingar och enträget arbete fick jag till slut igenom mitt ändringsförslag till rapporten. Nu innehåller rapporten äntligen en tydlig paragraf om situationen för funktionsnedsatta.

Tack vare mitt ändringsförslag kräver Europaparlamentet nu följande:

✅ avinstitutionalisering i Nordmakedonien

✅ att Nordmakedonien avsätter ekonomiska resurser och infrastruktur för att säkerställa anständiga levnadsvillkor

✅ ett upphävande av Nordmakedonska bestämmelser som tillåter ofrivilligt frihetsberövande

✅ att Nordmakedonska myndigheter framöver systematiskt samarbetar med organisationer för personer med funktionsnedsättning.

För mig råder ingen tvekan: innan Nordmakedonien respekterar alla medborgares mänskliga fri- och rättigheter och behandlar hela sin befolkning med värdighet är de inte välkomna i EU.”

Detta är en seger för oss, men i första hand en seger för de som tvingas leva med en funktionsnedsättning i Nordmakedonien!

MER I ÄMNET:

Reportage i TV4: KD.nu/tv4-210325

Reportage i Göteborgs-Posten (bakom betalvägg, prova 2 månader för 1 kr): KD.nu/gp210326

Foto: Mikael Sundberg – fotograf