DELTA INTE I KINAS SKÅDESPEL VID SIDAN AV DET IDROTTSLIGA

Det är nu mindre än ett år kvar till vinter-OS i Peking. Även om vi givetvis hoppas på stora svenska framgångar i spelen, så är det viktigt att OS inte blir den propagandaföreställning om kinesisk överlägsenhet som den kinesiska regimen önskar. Detta är inget nytt, redan Hitler använde de olympiska ringarna i samma syfte och vi borde inte ge Kina den politiska plattform som det innebär att arrangera ett OS.

Vi får inte glömma att Kina är en diktatur som begår systematiska övergrepp mot de mänskliga fri- och rättigheterna. I Hongkong ignoreras internationella överenskommelser och de som kämpar för demokratiska rättigheter döms till mångåriga fängelsestraff. I Tibet, Xinjiang och Inre Mongoliet ökar förföljelsen av etniska minoriteter. Uigurer diskrimineras, frihetsberövas och sätts i interneringsläger, där de utsätts för tvångsarbete, tortyr och steriliseringar.

Vi har sett att den kinesiska regimen gör vad de kan för att släta över dessa anklagelser. Den möjligheten att själva sätta agendan bode vi inte ge dem på bästa sändningstid. Discovery Networks äger sändningsrättigheterna för OS i Sverige och många andra länder. Som det självständiga medieföretag de är står det dem givetvis fritt att visa det innehåll de vill.

Att OS förläggs till en diktatur som Kina är ett misslyckande för en hel idrottsvärld. Det gör att de tävlande tvingas ta ställning till om man ska avstå från att delta i internationella mästerskap av politiska skäl. Det är orimligt att lägga det ansvaret på enskilda idrottare.

Jag menar att Discovery Networks borde avstå från att sända invignings- och avslutningsceremonierna, och enbart fokusera på det rent sportsliga. På samma sätt kan alla tittare som hade planerat att se ceremonierna avstå från att göra det. Alla världsledare och politiska företrädare borde också avstå från att besöka spelen i Kina, för att inte genom sin närvaro legitimera regimens ständiga brott mot mänskliga rättigheter ytterligare.

Vi vill inte se något mer ishockey-VM i Belarus, fotbolls-VM i Qatar eller vinter-OS i Kina. Men till dess att idrottsvärlden lyckas förlägga alla kommande mästerskap till demokratiska stater behöver vi åtminstone inte delta i deras skådespel vid sidan av det idrottsliga.