OM EU:S STRATEGI FÖR BARNS FRI- OCH RÄTTIGHETER

Idag har Kommissionen antagit EU:s första barnrättsstrategi någonsin – ett välkommet besked för att skydda barns fri- och rättigheter.

Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, där jag är ordförande, har spelat en nyckelroll i strategins tillkommande.

Strategin sätter verkligen barnen i centrum. Den innehåller en rad fokusområden som jag jobbar med dagligen i parlamentet, såsom barnfattigdom och barns trygghet på nätet.

Kommissionen gör några viktiga ställningstaganden som jag vill belysa. Först och främst uppmanar man alla medlemsstater att förbjuda barnaga, vilket är olagligt i Sverige sedan länge, men fortfarande accepterat i många länder.

Vidare är det bra att kommissionen uppmanar tech-bolagen att ta ett större ansvar för barns trygghet på nätet. Ni som följer mitt arbete vet att detta är en hjärtefråga för mig; jag har själv haft kontakt med flera av dessa bolag för att få med fler i arbetet mot barnpornografi och grooming.

Även om det glädjer mig att denna viktiga strategi antagits så är det nu av yttersta vikt att EU går från ord till handling.

Som ordförande för parlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter står jag beredd att samarbeta med både kommissionen och medlemsländerna för att säkerställa att så sker.