ROCKA SOCKORNA FÖR ETT OKRÄNKBART MÄNNISKOVÄRDE

Vi kristdemokrater talar ju ofta och gärna om det okränkbara människovärdet. Att alla människor oavsett egenskaper, färdigheter eller bakgrund har rätt till ett värdigt liv i frihet.

Idag, på Rocka sockorna dagen, är det extra viktigt att belysa detta. Den 21/3 uppmärksammas varje år människor med Downs Syndrom och kromosomavvikelser då de har tre kopior av kromosompar 21.

Även om Sverige har kommit längre än de flesta i hur vi behandlar och ser på människor med kromosomavvikelser, finns det oroande tecken i även vårt samhälle.

Ett är synen på människor med Downs syndrom på arbetsmarknaden, där arbetslösheten bland människor med kromosomavvikelser är hög. Vi måste därför täppa igen okunskapen och få företag att inse att alla människor kan bidra på en arbetsplats. Givetvis kan även människor med Downs syndrom med rätt förutsättningar bidra till verksamheten, ekonomiskt och på andra sätt.

Samtidigt får en människa aldrig förminskas till hur mycket eller lite denne genererar i samhällsekonomiskt värde. Vi kan aldrig sätta prislappar på liv eller fatta beslut enbart ur ett lönsamhetsperspektiv.

Det är därför även viktigt att människor med Downs syndrom, i så stor utsträckning som möjligt, erbjuds möjligheten att välja och styra över sina egna liv. Att kunna välja vilken aktivitet man vill utöva, vilka kläder man har på sig, eller vilket hjälpmedel man behöver är centralt i att skapa en egen personlighet, en egen identitet, och i förlängningen ett eget liv.

Tyvärr ser vi att allt fler kommuner och regioner skär ner på dessa möjligheter – som ofta inte innebär högre kostnader. Man tänker att valmöjligheter är krångliga, att de inte gör någon skillnad ändå eller att det blir enklare om en handläggare bestämmer. Då respekteras inte människor med Downs syndroms människovärde fullt ut helt enkelt.

Detta är några saker vi kämpar för varje vecka, men som vi belyser extra idag genom att rocka två omaka sockor då de påminner om udda kromosompar.

I klippet nedan rockar jag och många av mina kollegor i Europaparlamentet sockorna för allas unika och okränkbara värde!

#WorldDownSyndromeDay#LotsOfSocks#rockasockorna