KINA HOTAR VÅRA SKOLOR OCH UNIVERSITET

Globaliseringen av den högre utbildningen och forskningen innebär att den akademiska sfären inte längre enbart utgör en nationell angelägenhet. Idag skriver Pia Steensland och jag i SvD om det säkerhetshot Kina utgör inom akademin.

Det är väl känt att det kinesiska kommunistpartiet motarbetar tanke- och yttrandefrihet på hemmaplan. Men det är mindre känt att den kinesiska stormakten även använder forskning och utbildning som ett säkerhetspolitiskt verktyg internationellt – inte minst i Europa och Sverige.

Vi anser att medvetenheten om detta allvarliga hot – som även Säkerhetspolisen pekar på – måste öka. Därför skriver vi idag om några av de metoder Kina använder, och än viktigare, vad vi anser att Sverige och EU måste göra för att möta detta hot.

Sverige och EU har en hemläxa att göra: insatserna för att värna den akademiska friheten måste intensifieras – för demokratins och för allas vår säkerhets skull.Läs artikeln här: https://www.svd.se/ge-kina-kortare-tyglar-inom-akademin