EU:S STRATEGI FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LÄMNAR EN DEL ATT ÖNSKA

Det är bra att EU-kommissionen nyligen släppte en ny strategi för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att EU belyser funktionsnedsattas situation och att vi dessutom höjer kraven på medlemsländerna i dessa frågor.

Kommissionens viktigaste ståndpunkt är att EU ska verka för avinstitutionalisering. Med andra ord att personer med funktionsnedsättning inte ska förpassas till ett avskilt boende, utan tillgång till samhällsgemenskap och möjlighet till personlig utveckling. Då över tre miljoner människor inom EU fortfarande bor på institution så är det oerhört viktigt och välkommet att EU markerar mot detta.

Jag är dock fortsatt kritisk till att kommissionen försöker baka in funktionshinderstrategin i den sociala pelaren. Sociala frågor sköts bäst, och ska fortsatt skötas, på nationell nivå. När kommissionen antyder att man vill harmonisera medlemsstaternas funktionshinderpolitik – vilket man gör återkommande i strategin – då kommer jag att fortsätta att protestera! Att försöka mötas i mitten med regeringar med väsensskild syn på funktionsnedsatta och mänskliga fri- och rättigheter hade varit en ren katastrof för funktionsnedsatta i Sverige, som exempelvis är beroende av personlig assistans för ett värdigt liv.

Kommissionens strategi är ett steg i rätt riktning för EU. Nu är det upp till bevis om EU kan ’walk the talk’. Jag kommer att syna dem hela vägen och fortsätta kämpa för ett samhälle där alla får chansen att utvecklas efter sina egna unika förutsättningar.