EU-PENGAR SKA INTE GÅ TILL HATPROPAGANDA

Markera vad som är verb och vad som är subjekt i följande mening: Palestiniern dog som en martyr för att försvara sitt moderland.

Det här är ett exempel på en uppgift som palestinska sjätteklassare ska lösa på sina lektioner i arabisk grammatik. På geografilektionerna presenteras eleverna en karta där Israel inte finns med. När det är dags för samhällskunskap påstås det att Israel dumpar radioaktivt avfall på palestinsk mark och att man tagit initiativ till att bränna ner al-Aqsamoskén i Jerusalem.

Det här undervisningsmaterialet har tagits fram av FN:s palestinska flyktingorgan UNRWA och distribuerats till 320 000 elever på Västbanken och i Gazaremsan. Spalter upp och spalter ner fyllda med lögner, hat och uppmuntran till våld.

Det finns två flyktingorgan inom FN-systemet, UNRWA och UNHCR. Medan UNRWA tar hand om fem miljoner palestinska flyktingar, så får UNHCR ansvara för 80 miljoner människor på flykt i resten av världen.

Till skillnad från UNHCR så blir UNRWA:s flyktingar aldrig av med sin flyktingstatus. Flyktingskapet går i arv till nästa generation. Medan UNHCR arbetar för att integrera flyktingar i sina nya hemländer, så förpassas nya generationer palestinier till bidragsberoende i flyktingläger, där de lär sig att hata israeler. Det är ovärdigt och omänskligt.

EU är UNRWA:s näst största givare. Sverige kommer på plats fyra. Vi måste se över vad våra skattepengar går till. En sak är säker: de ska inte användas för att finansiera antisemitisk hatpropaganda.

Läs hela artikeln här: https://www.bt.se/…/lega-eu-pengar-ska-inte-ga-till…/