VARFÖR SÅ TYST FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA OM IRAN?

Det är viktigt att vi får till ett långsiktigt avtal om Irans kärnenergiprogram, så att vi en gång för alla kan sätta stopp för Irans kärnvapenambitioner. Mycket står på spel. Relationerna mellan EU och Iran befinner sig därför i ett känsligt skede.

Men bara för att frågan om kärnenergiavtalet är känslig så får vi inte blunda för brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna och den destruktiva roll som Iran spelar i regionen. Sådana tendenser ser jag dessvärre tydligt hos Socialdemokraterna.

När Europaparlamentet behandlade en resolution om kriget i Jemen, som jag var med om att förhandla fram, så röstade Socialdemokraterna mot att införa sanktioner mot iranier som gjort sig skyldiga till människorättsbrott. Jag kan inte förstå varför Socialdemokraterna valde att rösta ”nej” i en så viktig fråga.

Iran bedriver ett omfattande påverkans- och underrättelsearbete i Europa. Det finns flera förslag på bordet som skulle kunna begränsa regimens sätt att operera. Jag har bland annat fått Europaparlamentets stöd för att det ska inrättas en strategisk kommunikationsenhet inom EU för att bekämpa iransk desinformation, propaganda och spionage. Men inte heller i denna fråga kan man räkna med Socialdemokraternas och den svenska regeringens stöd.

Vi ska inte sänka garden mot Iran. Sverige måste våga kritisera den iranska regimens förehavanden, inte minst i tider som dessa.

Om detta skriver jag idag i Jönköpings-Posten: https://www.jp.se/…/david-lega-tar-socialdemokraterna…