Möte med Etiopiens Sverige-ambassadör

I veckan har jag träffat Etiopiens Sverige-ambassadör för att diskutera situationen i Tigray.I november förra året eskalerade en långvarig politisk konflikt till ett blodigt inbördeskrig. Hittills har fler än två miljoner människor tvingats fly från sina hem.Samtidigt som landets gränser stängdes så släcktes internet och telefonnätet ned. Informationen från området är mycket knapphändig, och det är fortfarande väldigt svårt för hjälporganisationer att få tillträde. EU har erbjudit hjälp, både i form av akut bistånd och genom att underlätta dialog och fredliga samtal mellan parterna. Dock kräver man från EU:s sida att förnödenheter måste nå fram till de drabbade.Idag framförde jag de mest grundläggande budskapen till Etiopiens representant i Sverige.🆘 Biståndsarbetare och människorättsobservatörer behöver omedelbart få obehindrat tillträde till området.📢 Vikten av tillgång till information både på och utanför nätet, eftersom alla människors rätt till information är särskilt viktig i en krissituation.🌍 Alla parter i konflikten måste samarbeta med en transparent utredning för att förövare av brott mot internationell humanitär rätt och allvarliga kränkningar av de mänskliga fri- och rättigheterna ska kunna ställas till svars och lagföras.