NÄR SKA VÄNSTERPARTIET SLUTA FJÄSKA FÖR DIKTATUREN I VENEZUELA?

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”DEBATT V Är V fortfarande ett kommunistparti? Agerandet antyder att sả är fallet, skriver David Lega (KD)”

Vid den förra omröstningssessionen här i Europaparlamentet röstade vi om en viktig resolution om Venezuela. Resolutionen antogs och parlamentet skickade därmed en tydlig signal till regimen i Venezuela: nej till diktatur, ja till demokrati – nu!

Det är bra, men jag är helt förfärad över att Vänsterpartiet valde att rösta mot just detta.

Resolutionen ifråga förkastar det olagliga och illegitima parlamentsvalet som anordnades i december. Valprocessen uppfyllde varken internationella minimivillkor eller venezuelansk lagstiftning. I skarpa ordalag fördöms det icke-demokratiska parlamentsvalet och vi betonar att dess utfall inte företräder det venezuelanska folkets vilja. Texten fastslår att Europaparlamentet – fram till dess att verkligt fria, trovärdiga, inkluderande, öppna och fullständigt demokratiska val hålls i Venezuela – kommer att fortsätta att betrakta nationalförsamlingen från 2015 som det enda legitima, demokratiska organet i Venezuela, och Juan Guaidó som landets legitime interimspresident.

Jag är inte särskilt förvånad, men väldigt upprörd över att inte alla mina svenska kollegor kunde ställa sig bakom detta. Varför stödjer inte Vänsterpartiet demokrati i Venezuela? Politiken är sannerligen polariserad när vi inte ens kan samlas kring demokrati.

Om detta skriver jag i dagens Expressen: https://www.expressen.se/…/ar-v-fortfarande-ett…/