DÄRFÖR BÖR VI ALLA BOJKOTTA KINESISK TEKNOLOGI

Det kan inte ha undgått någon att Kina är en teknologisk stormakt. Kinesisk e-handels- och streamingtjänster finns snart sagt på var mans dator och telefon – som också den är kinesisk. Och det hade varit helt i sin ordning, om det bara varit teknologi som Kina exporterat.

Men faktum är att Kina nyttjar teknologin för sina egna, säkerhetspolitiska syften. På europeisk mark sprider den kinesiska kommunistregimen desinformation och propaganda och bedriver omfattande spionage. Utöver gängse underrättelse- och säkerhetstjänstskanaler så pekar mycket på att dessa kartläggnings- och påverkanskampanjer även sker med hjälp av en rad tekniska applikationer, ägda av kinesiska företag.

Ett inköp på Alibaba eller streaming på Tiktok är ingen garant för att dina kontokortsuppgifter eller din video inte missbrukas. Ett jobbsamtal på en Huawei-telefon är ingen garant för att ingen lyssnar (som inte borde lyssna). Nyttjande av kinesisk teknologi är ingen som helst garant för att kommunistregimen inte ser eller hör dig.

Den insikten borde få EU att agera resolut och skyndsamt. Den insikten borde också få dig och mig att tänka till en gång extra innan vi nästa gång handlar på Alibaba, ringer på en Huawei- telefon eller streamar på Tiktok.

Agerar vi inte nu så riskerar vi att springa den kinesiska kommunistregimens blodiga ärenden.

Om detta skriver jag i dagens Borås Tidning: https://www.bt.se/…/lega-dags-for-oss-att-ta-hotet…/