VI RÖSTAR ‘NEJ’ TILL EU:S LÅNGTIDSBUDGET

Idag röstar Europaparlamentet om den slutgiltiga uppgörelsen om EU:s långtidsbudget, som sätter de finansiella ramarna för EU de kommande sju åren (2021-2027).

Min kollega Sara Skyttedal och jag kommer att rösta ’nej’.

Vårt budskap i EU-valrörelsen var ett EU som efter det att Storbritannien lämnat, och slutat betala sin medlemsavgift, också rättar munnen efter matsäck och anpassar sina utgifter efter ett nytt intäktsläge.

Konsekvenserna av den långtidsbudget som vi har framför oss idag är någonting helt annat. Budgeten innebär höjda utgifter, en finansieringsplan som inbegriper EU-skatter, en miljardhöjning av den svenska avgiften (den så kallade ”rabatten” till trots) och därutöver en i grunden felaktig prioritering mellan EU:s olika utgiftsposter.

Det är sant att en EU-budget är, och måste vara, ett givande och tagande. Och att ingen kan förväntas få sin ”önskebudget”. Men lika sant är att varje parti och politisk rörelse måste hitta sina röda linjer.

Våra röda linjer har passerats – vi kommer därför rösta ‘nej’.