VARJE DAG MÅSTE VARA EN FUNKTIONSHINDERDAG

Det är så viktigt att se alla människor och deras unika värde. Att se bortom funktionsnedsättningar. Att inse att alla äger den mänskliga rättigheten att ha ett självbestämmande i sitt eget liv.

Men dessvärre är självbestämmandet obefintligt för många personer med funktionsnedsättning i Sverige idag. Samhällets stöd brister och detta måste uppmärksammas och bekämpas varje dag. Inte bara idag på den internationella funktionshinderdagen.

Det kan vara svårt att ta in, men faktum är att en stor andel av personer med omfattande funktionsnedsättning tvingas kämpa mot myndigheter för att få det stöd som borde vara en självklar rättighet. Det handlar exempelvis om assistans för att äta, att sköta sin hygien eller att ta av och på sig sina kläder. Ja, till och med att andas.

Konsekvenserna av S/MP-regeringens direktiv till försäkringskassan 2016 om att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen har varit förödande. Människor tvingas leva i en mardröm. Vi kristdemokrater kämpar därför hårt för att återupprätta intentionen med LSS och rätten till assistans. Ett steg i taget pressar vi regeringen framför oss.

I skuggan hamnar dock alltför ofta de människor som behöver samhällets stöd i lägre grad jämfört med de personer som har de mest omfattande funktionsnedsättningarna. Vi får aldrig glömma värdet av stödet till killen som tack vare sin kontaktperson kan gå till bowlinghallen och få en kul kväll. Kvinnan som tack vare sin ledsagare kan gå till sitt arbete varje dag och därmed försörja sig. Pappan som tack vare sin assistans kan busa och leka med, men också sätta gränser för, sin älskade dotter och därmed få möjlighet att bygga upp den trygghet och tillit mellan barn och förälder som är så viktig.

Vi vet att alla människor har ett unikt värde. Vi vet att alla människor mår bra av att utvecklas. Men vi vet också att vissa människor behöver stöd av samhället för att kunna nå sina drömmar. Låt oss återigen se till att de får det. Låt oss återskapa ett medmänskligt Sverige – även för personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Ett Sverige att lita på.

Pia Steensland, KD
riksdagsledamot och funktionshinderpolitisk talesperson

David Lega
EU-parlamentariker som själv lever med personlig assistans

Vill du också jobba med frågor som rör funktionshinder i politiken? Gå med i KD! KD.nu/blimedlem