UPP TILL BEVIS FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I KAMPEN MOT ‘GROOMING’

Under pandemin har antalet sexuella övergrepp mot barn på nätet, så kallad ’grooming’, ökat kraftigt. Utvecklingen är djupt oroväckande.

Idag finns ett väletablerat samarbete mellan de stora tech-företagen och polisen, som gör att många fall av grooming kan förebyggas, upptäckas och lagföras.

Inom kort kommer Europaparlamentet behandla ett lagförslag om integritet på internet. Märkligt nog vill parlamentets socialdemokratiska grupp göra det svårare för polisen att bekämpa grooming, genom att införa begränsningar i de tekniska hjälpmedel som tech-företagen delar med sig av.

Skulle den socialdemokratiska gruppens förslag gå igenom riskerar 15 års ansträngningar på området att gå om intet.

Frågan är hur de svenska socialdemokraterna kommer agera. Kommer de stå upp för det som är rätt, eller vika sig för piskan och svika alla de barn som utsätts för sexuella övergrepp?

Nu är verkligen inte tiden att slå av på takten i kampen mot sexuella övergrepp och exploatering av barn. Det hoppas jag även att Socialdemokraterna inser.

Som ordförande i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter kommer jag fortsätta att göra allt i min makt för alla barns trygghet och säkerhet, både på och utanför nätet.

Om detta skriver jag idag i Uppsala Nya Tidning: https://unt.se/nyheter/artikel/wl6ee58r