ETT KLIV FRAMÅT I KAMPEN MOT IRANSK DESINFORMATION OCH PROPAGANDA

Idag ställde sig Europaparlamentet bakom mitt krav på att inom EU inrätta en strategisk kommunikationsenhet för att bemöta den iranska regimens desinformation, propaganda och spionage.

Ayatollornas Iran, där den svenske forskaren Ahmadreza Djalali sitter fängslad under fruktansvärda förhållanden, är inte bara ett land som systematiskt kränker de mänskliga fri- och rättigheterna.

Man är också ett av vår tids största hot mot världsfreden. Regimen bedriver omfattande spionage i Sverige och övriga Europa. På sociala medier manar ayatollorna muslimer i väst till heligt krig och sätter skräck i världens judar.

Militärt flyttar man fram sina positioner på Europas bakgård. EU måste ta hotet från Iran på största allvar. Vi måste bli bättre på att upptäcka, bemöta och skydda våra medborgare från iransk desinformation, propaganda och spionage.

Dagens beslut är ett steg i rätt riktning för att stärka den förmågan.