VARFÖR FORTSÄTTER MILJONRULLNINGEN TILL VÅLD OCH HAT?

Jag har idag fått möjlighet att ställa en fråga till Europeiska utrikestjänstens generalsekreterare Helga Schmid. Min fråga handlar om antisemitiska, palestinska skolböcker som finansieras med EU-medel.

EU vill framstå som en trovärdig fredsmäklare mellan Israel och den palestinska sidan. Samtidigt sponsrar EU – med våra skattepengar! – palestinska skolböcker som uppmuntrar till antisemitism, våld, martyrskap och jihad. Trots att böckernas innehåll synliggjorts gång på gång så fortsätter utbetalningarna till det palestinska skolsystemet.

Schmid svarade att sådana böcker är helt oacceptabla och att EU lyft frågan vid flertal tillfällen. Så brukar det låta. Men varför händer det ingenting? Varför fortsätter miljonrullningen?

Om EU vill framstå som en trovärdig fredsmäklare kan man inte samtidigt finansiera undervisningsmaterial som uppmuntrar till hat och våld. EU måste nu agera resolut och säkerställa att inte ett enda öre av våra skattepengar går till dessa hemska skolböcker.

Se min fråga och Helga Schmids svar i videon. Undertexter finns på svenska och engelska.