”ISRAELERNA PRATAR FÖR MYCKET OM SIN SÄKERHET” ENLIGT PALESTINIERNAS PREMIÄRMINISTER

I måndags deltog den palestinske premiärministern Mohammad Shtayyeh på utrikesutskottets möte här i Europaparlamentet. Under mötet ställde jag en fråga till honom om hans och den palestinska myndighetens roll i skapandet av trygghet och säkerhet för alla i konflikten.

Som alla andra länder så har Israel en skyldighet att tillgodose sina medborgares rätt till säkerhet och trygghet. När Israel sträckte ut en hand till den palestinska ledningen på 1990-talet möttes man av självmordsbombare och terrordåd. När man på senare år har försökt visa välvilja har följden blivit knivattacker mot israeliska civila, som inte har fördömts av det palestinska ledarskapet. Israel har all rätt att känna sig bekymrade över sina medborgares trygghet och säkerhet.

Den palestinska sidan måste nu ge klara garantier om att man förstår israelernas oro och att man vill ta itu med de problem som finns. Tyvärr fick jag igår inte ett sådant besked av den palestinske premiärministern. Enligt honom så ”pratar Israel för mycket om sin säkerhet”.

Om en tvåstatslösning ska bli verklighet krävs det att båda parter är redo att se verkligheten som den faktiskt ser ut. Så ser det inte ut idag.

Det palestinska ledarskapet verkar snarare mer intresserat av att odla sitt eget martyrskap än att nå en fredsuppgörelse med Israel. Den största förloraren på detta är det palestinska folket. De ska kunna förvänta sig mer av sina ledare.