NYTT UPPDRAG: IRAN-FÖRHANDLARE

Nu kan jag äntligen berätta att jag blivit utsedd till min partigrupps (EPP) ansvarige för EU:s relationer med Iran. Det innebär att jag kommer att bevaka situationen i Iran och vara EPP-gruppens förhandlare när det kommer till politik som handlar om Iran.

Iran är inte bara ett land där regimen systematiskt kränker medborgarnas mänskliga fri- och rättigheter. Iran är också ett av vår tids största hot mot världsfreden. Regimen bedriver omfattande spionage i Sverige och övriga Europa. På sociala medier manar ayatollorna muslimer i väst till heligt krig och sätter skräck i världens judar, medan man samtidigt flyttar fram sina militära positioner.

EU måste ta hotet från Iran på största allvar. Vi måste bli bättre på att upptäcka och bemöta iransk hybridkrigföring och propaganda. Därför föreslår jag att EU skapar en ny operativ enhet inom utrikestjänsten.

Läs mer om detta i min artikel i Dagen: https://www.dagen.se/debatt/2020/10/06/hotet-fran-iran-maste-tas-pa-allvar/