RIKTA LJUSET PÅ BARNSEXFÖRBRYTARNAS KRYPHÅL

Idag har jag deltagit i EU-kommissionens årliga högnivåkonferens om barns rättigheter. På konferensen medverkade även flera ministrar och EU-kommissionär Ylva Johansson.

Ett av de stora samtalsämnena är den nya EU-strategin för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Som ordförande i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter, är jag glad att kommissionen hörsammat våra envisa påtryckningar om en ny, effektiv EU-strategi. Strategin innehåller helt nödvändiga åtgärder som vi välkomnar med öppna armar.

Beröm ska ges när beröm förtjänas: Tack Ylva, för ett viktigt steg i rätt riktning.

Läs mer om mina tankar om strategin här:

Pandemin har tyvärr inte bara tagit många liv, den har också berövat många barn på deras framtid. Sexuella övergrepp mot barn på nätet är ett snabbt växande – och vedervärdigt – problem i Europa. Utbrett hemmaarbete har nu gett barnsexförbrytare mer tid framför skärmen och brottsstatistiken stiger följaktligen. Idag faller ett av fem barn offer för någon form av sexuellt våld, enligt Europarådet. Mellan 2010 och 2019 ökade antalet inrapporterade fall från 23 000 till 725 000 – en ökning på över 3000 procent(!).

Digitaliseringen har inte bara gjort stora mängder information lättillgänglig, utan även bidragit till en snabbare och enklare spridning av barnövergreppsbilder.  Men teknikens snabba utveckling får inte vara en ursäkt till att brottsoffers bilder sprids okontrollerat på nätet. Det är därför smärtsamt tydligt att EU behöver en effektiv handlingsplan för att bekämpa och i förlängningen utrota barnövergreppen.

‘’Vi får inte alltid veta vem förövaren är. Men vi vet att förövaren är verklig och finns på internet. Förövaren gömmer sig gärna i mörkret, helst bakom skärmen. Men det finns en sak som förövaren hatar mer än något annat: ljuset. Så låt oss nu tända ljuset.’’ sa ansvarig kommissionär Ylva Johansson om cyberrymdens baksida vid ett seminarium anordnat av EU-kommissionen och Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter häromveckan.

Som ordförande för Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter har jag arbetat mycket med den här frågan och länge efterlyst reformer och åtgärder. Dessutom har gruppen kommit med flera konkreta förslag. Exempelvis ser vi ett stärkt samarbete mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter, näringsliv och civilsamhälle som centralt i motverkandet av sexuella övergrepp mot barn. Genom gruppen har vi, representanter från höger till vänster, tillsammans drivit på EU-kommissionen att ta fram en EU-strategi.

EU-kommissionen har nu äntligen hörsammat våra påtryckningar. Genom ett nytt förslag, som gör det möjligt för leverantörer av onlinetjänster att mer effektivt kunna upptäcka sexuella övergrepp, så tar kommissionen nu onekligen ett steg i rätt riktning.

Förslaget ifråga gör det möjligt att upptäcka sexuella övergrepp mot barn i krypterad elektronisk kommunikation, samt obligatoriskt att inrapportera sådan information till brottsbekämpande myndigheter. Detta kommer att sätta strålkastaren på de brott som skyddats av  krypteringsteknologins mörker och syftar till att blockera användningen av krypteringsteknologi för brottsliga ändamål.

Digitalisering och integritet ska givetvis värnas. Men viktigare är, att sexualförbrytare identifieras och straffas – hårt. Sexuellt utnyttjande av barn och spridning av övergreppsbilder är vidriga brott som medlemsländerna måste ta krafttag för att bekämpa. Vi ska inte skylla på teknikens snabba utveckling. Nej, nu måste alla EU:s kloka huvuden slås samman för att hitta bra tekniska verktyg.

Beröm ska alltid ges när det förtjänas. Så, tack Ylva, för ett viktigt steg. Nu ser jag fram emot fler och mer engagemang för barnen.