Jom Kippur 5776

Nu infaller Jom Kippur, försoningsdagen, som är judendomens viktigaste högtid.

På denna dagen år 1973 inleddes Jom Kippurkriget, när Israel överraskades av ett anfall från sina grannländer. Kriget är ett av många mörka kapitel i berättelsen om den arabisk-israeliska konflikten.

I år kan Jom Kippur symbolisera en ny tid, när gamla stridigheter läggs åt sidan och freden får en chans. Efter 70 år av krig och död kan vi kanske äntligen se början till slutet på den långa konflikten. Israel har på kort tid upprättat diplomatiska förbindelser med tre muslimska länder – Förenade Arabemiraten, Kosovo och Bahrain – och mycket talar för att fler kommer att följa efter.

Israel är en demokratins och frihetens bastion i en orolig del av världen. Den senaste tidens utveckling är mycket glädjande, när fler och fler tycks förstå nyttan i att ha en god vän i Israel.

Sveriges regering har gjort sig känd för sin höga svansföring när det kommer till hur man har valt att hantera Israel. Få länder har fått utstå lika många fördömanden från svenskt håll som Israel. I många fall har den kritiken varit både ogrundad och obefogad.

Tyvärr så har inte Sverige bidragit till den fredsprocess som nu pågår, utan regeringens Mellanöstern-strategi har misslyckats helt. Att ständigt kritisera Israel medan man samtidigt fjäskar för mördarregimen i Iran är uppseendeväckande.

Inte heller EU kan sägas ha bidragit med särskilt mycket. Ett första, viktigt steg vore att återuppta EU och Israels associeringsråd, vilket är möten ministernivå för politiskt dialog. Trots att det är en av huvuddelarna i EU:s associeringsavtal med Israel har inga möten skett sedan 2012, för att vissa medlemsstater, däribland Sverige, har blockerat dialog med Israel.

Stora utmaningar kvarstår innan vi kan tala om en varaktig fred i Mellanöstern. När ska palestinierna infinna sig vid förhandlingsbordet? Hur ska omvärlden hantera Iran? Hur arbetar vi bäst för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern? Vi har ingen enkel väg framför oss. Men idag det känns mer hoppfullt än på många år.