KINAS HOT SKRÄMMER MIG INTE

“Om det skulle skada mitt politiska rykte eller min karriär att stå upp för mänskliga rättigheter och för folk som torteras, förföljs och fängslas, då kommer jag att fortsätta stå upp för det varje dag i veckan ändå.”

❗I klippet kommenterar jag de hot och påtryckningar som återkommande kommer från den kinesiska ambassaden i Stockholm.

🇨🇳 Den kinesiska regimen är allt annat än blygsam i sin kamp mot religions- och yttrandefriheten. När demokratiskt valda representanter, i ett land med yttrandefrihet, står upp för religionsfrihet så är Kinas Sverige-ambassadör inte sen att gå till aggressiv motattack. Detta beteende och dessa uttalanden är helt oacceptabla och hör inte hemma i vår svenska demokrati.

⛔ Nu är det dags för den svenska regeringen att sluta trippa på tå för den kinesiska mördarregimen. På med hårdhandskarna: utvisa den kinesiske ambassadören!