EU MÅSTE STRAFFA DEM SOM KRÄNKER MÄNNISKOVÄRDET

EU:s grundläggande värden är okränkbara. Demokratin, rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna är inte förhandlingsbara.

Det måste kosta på att bryta mot dessa värden.

Som det är idag hamnar unionen dock alltför ofta i situationer där en eller ett par enskilda medlemsstater tillåts underminera, eller till och med torpedera, EU:s utrikespolitiska slagkraft och trovärdighet.

Senast nu i fallet Belarus, där skendemokratin Ungern in i det längsta motsatte sig sanktioner mot Aleksandr Lukasjenko och hans brutala förtryckarregim i Belarus. Fallet understryker behovet av en övergång från beslut med enhällighet till beslut med kvalificerad majoritet i EU:s ministerråd och i Europeiska rådet i frågor som rör unionens grundläggande värden.

Bara så kan vi säkerställa att skärpta sanktioner mot demokratihatare som Aleksandr Lukasjenko aldrig kan blockeras av den ungerske lillfursten Viktor Orbán.

Bara så kan EU bli en utrikespolitisk aktör värd namnet, som talar med en röst mot världen.

Det är EU skyldig dem som försvarar, främjar och dör för unionens grundläggande värden. Allt annat vore ett svek mot Belarus modiga folk.

I dagens Borås Tidning kan du läsa mer om mina tankar i ämnet: https://www.bt.se/ledare/lega-eu-maste-straffa-dem-som-kranker-manniskovardet-88cbaaae