KOMMUNISTERNA PÅ KUBA STOPPAR HUMANITÄR HJÄLP TILL SINA EGNA MEDBORGARE

Tyvärr upphör inte den kubanska regimens grymheter att förvåna. Den brutala regimen har inte mycket till övers för mänskliga fri- och rättigheter. Regeringen kontrollerar allt: ekonomin, kulturen, medierna, organisationslivet – ja, hela samhället.

Och för dem som hävdar att kommunisterna handlar för samhällets bästa kommer här ett hjärtkrossande bevis på motsatsen.

När pandemin drog in över Kuba så visade det kubanska civilsamhället återigen prov på sin beundransvärda styrka. I maj samlade initiativet Solidarity Among Brothers, med hjälp av hundratals familjer, in stora mängder förnödenheter i USA. Med kyrkans hjälp skickades varorna till Kuba. Alla skattemässiga och juridiska krav var uppfyllda.

Fyra månader senare sitter förnödenheterna, som skulle komma 15 000 familjer tillgodo, alltjämt fast i den kubanska tullen.

Så nära, men ändå så långt bort.

Den kubanska regeringen måste nu omedelbart:
❗ Ta bort alla godtyckliga hinder som införts för att stoppa den humanitära leveransen.
❗ Låta kyrkans medlemmar, de rättmätiga ägarna av varorna, och andra människor i det kubanska civilsamhället få del av dem – utan statlig inblandning.

🇪🇺 Exemplet visar att det nu också är hög tid för EU att öronmärka en större del av biståndet till Kuba åt civilsamhället. Pengar behöver gå direkt till utsedda organisationer – utan att passera den korrupta kommunistregimen.

Kubanerna förtjänar demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Och jag vet att det kubanska civilsamhället spelar en helt avgörande roll för att nå dit – men det behöver vår hjälp.

Organisationen CubaDecide skriver: ”Let us build a country where we can pursue happiness in a true democracy. In a Cuba for, and with, all Cubans. The changes are in our own hands.”

Läs gärna mer om kubanernas outtröttliga kamp för sitt land på organisationens hemsida: https://cubadecide.org/?lang=en