EU MÅSTE STÅ PÅ ISRAELS SIDA

EU israel

Nu räcker det!

Nu är hög tid för EU att på riktigt vara Israels vän och allierade.

Nu är hög tid för EU att visa sig lojal mot, och stärka sin relation med Mellanösterns enda demokrati.

Ingenting mindre förväntar jag mig av en union som säger sig förkroppsliga demokratin, de mänskliga fri- och rättigheterna och den regelbaserade världsordningen.

Nog om sanktioner!
Nog om ”annekteringar” och ”illegala bosättningar”!
Slut på finansieringen av antisemitiska läroböcker med antisemitisk propaganda och Israel-hat!
Slut på mjäkandet med terrorsekten Hezbollah!

Läs min artikel här: https://www.gp.se/debatt/eu-m%C3%A5ste-st%C3%A5-p%C3%A5-israels-sida-1.30598350