DEMOKRATIN STÅR PÅ SPEL I EUROPAS SISTA KOMMUNISTDIKTATUR

Under midsommarhelgen bekände kommunisten Aleksandr Lukasjenko – som styrt den tidigare Sovjetrepubliken Belarus med järnhand sedan 1994 – återigen färg.

Förra helgen inföll den sista dagen att samla in de hundratusen namnunderskrifter som krävs för att få bli registrerad som kandidat i det så kallade ’presidentvalet’ den 9 augusti. I samband med namninsamlingarna passade Lukasjenko på att brutalt fängsla över 270 oppositionella och journalister.

Anledningen till brutaliteten är att Lukasjenko nu är hårt pressad, både från Ryssland och från väst. Detta samtidigt som en majoritet av belarusierna vill ha bort honom.

I detta kritiska skede är det moraliska stödet till Belarus demokratiska opposition – från EU, Sverige och andra – helt centralt för att det ska kunna ske en positiv utveckling i landet.

Nu är tiden för EU att på riktigt stödja Belarus många demokratikämpar. Nu är tiden för EU att omsätta fina ord i handling. I tillägg till skarpa sanktioner mot och reserestriktioner för kommunistregimens ledande politiker och tjänstemän, måste EU nu också kräva att Belarus omedelbart stoppar förföljelsen av oliktänkande och demokratiförespråkare. Dessutom måste EU kräva att de som dömts för att ha deltagit i fredliga demonstrationer och namninsamlingar omedelbart och ovillkorligen försätts på fri fot, samtidigt som de statstjänstemän som trakasserar, misshandlar eller på olaglig grund arresterar oskyldiga ställs inför rätta.

Nu är tiden för Sveriges regering att utan dröjsmål agera för att få EU att göra verklighet av alla fina ord. Nu är tiden för Sverige och EU att stå på rätt sida av historien – bland dem som förpassar Aleksandr Lukasjenko till den historiens skräphög där han hör hemma.

Om detta skriver jag idag på Europaportalen: https://www.europaportalen.se/2020/06/ debatt-forpassa-lukasjenko-till-historiens-skraphog