EN DAG SOM INTE BORDE BEHÖVA FINNAS

I dag är det den internationella dagen mot barnarbete. En dag som inte borde behöva finnas.

Det är 0,08 procents chans för ett barn att födas i Sverige. Att födas i ett fattigt land och tvingas växa upp i misär, utan rättigheter och skydd, är betydligt mer sannolikt. Än idag finns det alldeles för många barn runtom i världen som växer upp i krig, svält och fattigdom.

Det finns också alldeles för många barn som blir bestulna på sin barndom när de från tidig ålder tvingas arbeta. Inte sällan på bekostnad av sin skolgång – och därmed på bekostnad av sin framtid. Idag beräknas 152 miljoner barn arbeta. Nästan hälften av dem är bara mellan fem och elva år gamla. Hela 73 miljoner av alla dessa barn uppskattas ha “farliga arbeten”, som direkt hotar deras säkerhet och hälsa och riskerar att allvarligt skada deras utveckling.

För de flesta av oss är det stört omöjligt att ens föreställa sig hur ett barn som knappt uppnått förskoleålder tvingas arbeta, och dessutom med fysiskt, påfrestande uppgifter.

Själv kan jag varken begripa eller acceptera. Barn måste få vara barn. De ska inte arbeta. Barnen, de mest oskyldiga och hjälplösa, är allas vårt gemensamma ansvar att skydda. Så också företag som har fabriker i länder där barn tvingas arbeta. Företag ska konkurrera med varandra och hitta kostnadseffektiva lösningar och modeller – men det får aldrig någonsin vara på bekostnad av ett barn.

Idag, på den internationella dagen mot barnarbete, vill jag passa på att tacka organisationer som Rädda barnen och UNICEF för det viktiga arbete som de gör – varje dag. De gör skillnad.
För 20 år sedan arbetade 245 miljoner barn. Den siffran har sedan dess sjunkit med omkring 40 procent. Det är bra, men inte tillräckligt.

Varje arbetande barn är ett misslyckande.