Allas liv spelar roll, även de som befinner i riskgrupperna för Coronaviruset.

Att polisiärt övervåld går så långt att det tar livet av en människa är så fruktansvärt och oerhört tragiskt att jag saknar ord. 🖤

Jag har stor respekt för polisen och för poliser som varje dag går till jobbet för att göra oss trygga i vår vardag. Jag har också stor förståelse för att människan bakom uniformen ibland ställs inför oerhört svåra situationer där de tvingas fatta väldigt svåra beslut.

Men det är fruktansvärt och totalt oacceptabelt när återkommande övervåld leder till rena avrättningar eller när det är våld som inte kan anses stå i proportion till situationen. Jag kan aldrig acceptera ett system som färgas av rasism. Den kristdemokratiska principen om alla människors lika och okränkbara värde är en självklar del i ett samhälle – den borde så klart gälla överallt i hela världen, hela tiden.

I USA finns ett hjärtkrossande mönster: att afroamerikaner i oproportionerligt hög grad faller offer för polisiära övergrepp, frihetsberövas och döms till hårdare straff jämfört med övriga befolkningen och framförallt jämfört med de som är vita, är allmänt känt och bekräftas av statistik. Den utbredda och institutionaliserade rasismen är ett oerhört svek och misslyckande.

I en fungerande rättsstat måste ömsesidig respekt mellan staten och allmänheten finnas. Tyvärr vittnar den senaste utvecklingen i USA emellertid om ett kraftigt misstroende mot polis- och rättsväsendet. Det är inget annat än ett oerhört misslyckande.

George Floyds öde har genererat enorma reaktioner, vilket är till stor del rättfärdigat och nödvändigt. Dock är de våldsamma kravallerna, vandaliseringen och upploppen inte det. Våld föder våld. Var och en har ett ansvar att bete sig i samhället, som man önskar att samhället ska bete sig tillbaka.

Genom manifestationer i USA, såväl som i Sverige, riskerar vi nu en ökad smittspridning, där ännu fler människor riskerar att dö. Detta är för mig helt fel väg att gå. Det finns många andra sätt att manifestera sitt missnöje med amerikansk politik. Är man röstberättigad i USA, så kan man snart visa sitt missnöje i ett presidentval.

Allas liv spelar roll, även de som befinner i riskgrupperna för Coronaviruset.