INGET BARN SKA TVINGAS BÄRA VAPEN

För 20 år sedan antogs barnkonventionens tilläggsprotokoll (OPAC) med syfte att skydda barn från att delta i väpnade konflikter. Antagandet har bidragit till att fler än 145.000 barn befriats från militärtjänstgöring och till att förhindra rekrytering av miljontals barn. Idag på årsdagen uppmanar jag tillsammans med Smail Chergui, Afrikanska Unionens kommissionär för fred och säkerhet, och Virginia Gamba, FN:s generalsekreterares särskilda representant för barn och väpnad konflikt de återstående länderna att underteckna och ratificera protokollet.

Det är vårt gemensamma ansvar att göra allt vi kan för att skydda barn från våld. Oavsett var i världen det sker.

Läs vårt gemensamma uttalande här:

https://childrenandarmedconflict.un.org/2020/05/involvement-of-children-in-armed-conflict-20-years-after-the-adoption-of-opac/