HONGKONGS INVÅNARE SNART UTAN FRI- OCH RÄTTIGHETER

Det kinesiska kommunistpartiet vill införa en ny säkerhetslag för Hongkong. Den lagen skulle i praktiken utplåna de sista fri- och rättigheterna Hongkong-borna har.

Lagen syftar till att förbjuda verksamhet som ”underminerar den nationella säkerheten”.

Allt som Kina tolkar som försök till förräderi, uppvigling och strävanden att göra området självständigt, ja, allt som hotar Kinas kontroll över Hongkong, kommer att bestraffas.

Ursäkten är de massprotester mot Hongkongs Kina-vänliga regering och mot diktaturen i Peking, som nu tagit ny fart. Demonstranterna vill ha demokrati och självbestämmande. De kräver respekt för principen om ”ett land, två system”, som Kina lovat att hedra.  

Det aktuella lagförslaget skulle paradoxalt nog minska Hongkongs självbestämmande, kväva yttrande- och åsiktsfriheten och tillintetgöra idén om ”ett land, två system”.

Det var inte så det var sagt. Och det är inte så det får bli.

Tillsammans med 200 andra makthavare runtom i världen har jag tagit ställning mot Kinas olagliga agerande. Vårt uttalande finns att läsa här:  

“We, the co-signed, write to express major concerns about the unilateral introduction of national security legislation by Beijing in Hong Kong.

This is a comprehensive assault on the city’s autonomy, rule of law, and fundamental freedoms. The integrity of one-country, two-systems hangs by a thread.

The decision has been driven by Beijing’s intolerance of dissent. But it is the genuine grievances of Hong Kongers driving protests. Draconian laws will only escalate the situation further, jeopardising Hong Kong’s future as an open international city.

If the international community cannot trust Beijing to keep its word in Hong Kong, people will be reluctant to take its word on other matters. Sympathetic governments must unite to say that this flagrant breach of the Sino-British Joint Declaration cannot be tolerated”