#standwithSaudiheroes

 

För två år sedan drog en våg av arresteringar över Saudiarabien. Mängder av kvinnor blev brutalt tillfångatagna och satta bakom lås och bom – de flesta utan vare sig advokat eller rättegång.

Deras brott? De stod upp för mänskliga fri- och rättigheter, kvinnors rättigheter särskilt. De verkade exempelvis för att kvinnor skulle få köra bil, vilket tidigare bara varit tillåtet för män.

Deras straff? Fängelse, isolering, tortyr.

Paradoxalt nog ändrade staten sedan lagen och tillät kvinnor att köra bil. Gripandena syftade endast till att demonstrera att aktivism inte belönas: det är kungahuset som, om och när det behagar, delar ut förmåner. Kritik mot kungafamiljen samt mot regeringen, islam och religiösa ledare bestraffas alltid strängt. Det råder med andra ord ingen yttrande- eller pressfrihet överhuvudtaget.

❗ EU måste igen, igen och igen uppmana Saudiarabiens regering att släppa alla fängslade kvinnorättsförsvarare. EU måste kräva att Saudiarabien efterlever internationell rätt, och respekterar universella mänskliga rättigheter.