GRUNDINTENTIONEN I LSS ÄR ELIMINERAD

kristdemokrater

Måttet har varit rågat länge, men Försäkringskassans nya striktare vägledning kring vad som anses ingå i det grundläggande behovet personlig hygien var spiken i kistan. Nu dras snaran av myndighetsbedömningar som begränsar livet för personer med funktionsnedsättning åt ytterligare.

När rätten urholkas, måste vi beslutsfattare agera för att säkerställa att den som har behov av assistans ska få det. Det krävs fler åtgärder för att skapa en mer värdig och medmänsklig funktionshinderpolitik.

Läs gärna debattartikeln i Dagens Samhälle som jag signerar tillsammans med Ebba Busch, Pia Steensland och Acko Ankarberg Johansson.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kd-grundintentionen-i-lss-ar-eliminerad-32578