ALBANIENS FÖRSÄMRADE PRESSFRIHET I FOKUS

Förra veckan ägnade jag mycket tid åt att diskutera och kommentera hur illa det står till med press-, informations- och yttrandefriheten i Albanien.

Albanien har länge haft siktet inställt på EU-medlemskap. Sedan 2014 har man innehaft officiell kandidatstatus, men det skulle dröja tills i år, mars 2020, innan alla EU-länder kunde enas om att Albanien är redo för anslutningsförhandlingar.

Nu när medlemskapet äntligen är i sikte, så lägger regeringen fram ett paket lagar som skulle komma att begränsa de fria medierna. Det är tyvärr inget nytt att medier har en kritisk situation i Albanien.

Men nu är det alltså fråga om ett nytt förslag, helt i fel riktning. Den albanske presidenten är mycket kritisk och har lagt in sitt veto mot lagen, vilket regeringen kan negligeras om den så vill, men jag hoppas verkligen att regeringen kommer att dra tillbaka sitt förslag.

Den albanska regeringen spelar ett högt spel. Att tysta fria medier är inte bara ett förkastligt brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna och mot demokratin – det är också oacceptabelt för ett land som aspirerar på EU-medlemskap.

Därför har jag, som är EPP:s förhandlare i frågor om Albanien, klargjort i albanska tidningar och TV under veckan: de nya medielagarna är inte förenliga med europeiska värderingar, de är inte förenliga med ett framtida EU-medlemskap.

(Den intresserade kan läsa mer här: https://rsf.org/en/albania?nl=ok Albanien faller i Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex.)