EU-insatser i Coronakrisen

87065406_3006291709383775_960987430557581312_nTill följd av Corona-pandemin befinner vi oss nu i en extraordinär situation som inte liknar något vi sett i modern tid. Nu måste vi göra allt vi kan, även från EU:s sida, för att besegra de enorma utmaningar som virusutbrottet fört med sig.

Man måste dock skilja på vad EU ska göra och vad som är medlemsländernas uppgifter. Exempelvis, varken kan eller ska EU bestämma över medlemsländernas folkhälso- och sjukvårdspolitik. Det är länderna själva som bäst vet hur det egna landets system fungerar och vad det behöver.

Vad EU däremot kan göra är att fatta beslut om att omfördela ekonomiska medel för att stödja medlemsländerna. På så vis kan vi ge dem bättre förutsättningar att hantera det enorma tryck på vår sjukvård och våra företag, som Coronaviruset och dess följdeffekter orsakar.

Detta är en extraordinär situation som kräver extraordinära åtgärder.

Därför röstade jag och mina kollegor i Europaparlamentet i går igenom flera nödvändiga åtgärder i kampen mot virusutbrottet. Parallellt röstade medlemsländernas stats- och regeringschefer för samma åtgärder.

Dessa åtgärder innebär:

√ Ett tillskott på 37 miljarder euro till stöd för sjukvård och småföretag i medlemsländerna. Detta gör vi genom att omfördela resurser från struktur- och investeringsfonderna.

En möjlighet att ge extra ekonomiskt bistånd till de medlems- och kandidatländer som drabbas hårdast av Coronautbrottet. Detta möjliggörs genom en utökning av Solidaritetsfondens tillämpningsområde, som hittills varit begränsad till naturkatastrofer.

Ett undantag för att skydda en flygbransch i kris. Undantaget gör att flygbolag inte riskerar att förlora sina avgångstider bara för att de nu inte kan hålla lika många avgångar som normalt.

Dessa åtgärder är alldeles nödvändiga för att kunna stoppa spridningen och hantera effekterna av den största utmaningen som många av oss varit med om.

Det kommer troligtvis behövas ännu mer åtgärder och då är jag beredd att fatta de beslut som krävs.