Gör barnens röster hörda


Filmen är från när jag besökte skolor i Myanmar tillsammans med Unicef 2017.

Idag är arbetet i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter ett av mina viktigaste uppdrag.

Som ordförande för gruppen leder jag arbetet tillsammans med representanter för andra partier. Över partigränserna är vår målsättning att göra EU till en bättre och säkrare plats för barn att växa upp i.

Idag skriver jag om gruppens arbete i tidningen The Parliament Magazine (på engelska). Läs gärna den artikeln, länk finns längst ner i inlägget! Här kommer först en liten sammanfattning om vårt arbete på svenska:

 SAMARBETE
Vi är ett forum, som arbetar för barns rättigheter, och vi länkar samman EU med civilsamhället, FN och andra globala aktörer. Ett exempel är ett seminarium om ensamkommande minderåriga som jag häromsistens stod som värd för. Där presenterade Röda korset läget i Sverige medan andra organisationer redogjorde för Greklands, Italiens och Tjeckiens utmaningar och föreslagna lösningar. Tillsammans försöker vi lära av varandra för att hitta de metoder som är bäst för de berörda barnen.
 LAGSTIFTNING
Vi försöker integrera barnperspektivet i all EU-lagstiftning och i all politik som EU bedriver. Exempelvis gjorde gruppen en stor insats i arbetet med ett direktiv (’2011/93/EU’) som rörde bekämpandet av sexuell exploatering av och sexuella övergrepp mot barn, inklusive barnpornografi. Ett annat exempel är direktivet om europeisk kodex för elektronisk kommunikation där vi lyckades inkludera förslag om EU-gemensamma telefonnummer för hjälplinjer för barn.
 HOTET ONLINE
Den digitala miljön utgör ett av de största hoten mot barns säkerhet. Internet är bra på så många vis men samtidigt ser vi tyvärr hur hoten ökar: hat, mobbning, främlingsfientlighet, anti-semitism och inte minst sexuella övergrepp måste vi, som lagstiftare, ta på största möjliga allvar. Detta talade jag, som Europaparlamentets representant, om på ett globalt toppmöte i Addis Ababa, Etiopien, i vintras. Näthoten känner inga landsgränser – därför måste vi samarbeta.

Här kan ni läsa hela artikeln:
https://www.theparliamentmagazine.eu/…/making-children%E2%8…