HÖG TID ATT GE TERRORISMENS OFFER UPPRÄTTELSE

Artikel terrorism

I onsdags, den 11 mars, var det den europeiska minnesdagen för terrorismens offer. Dagen då vi minns alla de medmänniskor som den vidriga terrorismen så brutalt tagit ifrån oss.

För exakt 16 år sedan nådde terrorismen en ny nivå i Europa. Madrid drabbades av det som blev 2000-talets första, storskaliga terrordåd på europeisk mark. Och det var tyvärr bara början på den terrorvåg som skulle komma att försätta hela vår kontinent i skräck och i sorg.

Dåd efter dåd, i stad efter stad. På Madrids, Londons, Paris, Nice, Berlins och Bryssels gator.

På Drottninggatan i Stockholm.

Dessvärre tyder ingenting på att terrorhotet kommer att försvinna i en närliggande framtid. EU måste möta terrorismen med krafttag – med en politik som skyddar medborgarna samtidigt som den hedrar terrorismens offer.

För att EU ska mäkta med den uppgiften vet mitt parti och jag att EU måste:

Återta kontrollen över unionens yttre gräns, bland annat genom kraftigt ökade resurser och befogenheter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex).

Underlätta för medlemsstaterna att identifiera, spåra och bryta terrornätverkens finansieringskanaler. Terrornätverken är ingenting utan sina pengar.

Harmonisera terrorlagstiftningen mellan medlemsstaterna, i syfte att underlätta utbytet av polisiär och rättslig information.

Öka resurserna till Eurojust (EU:s rättsliga samarbetsorgan) och Europol (EU:s byrå för brottsbekämpning), inom ramen för de pågående förhandlingarna om unionens nästa långtidsbudget.

Bara genom gemensamma, kraftfulla tag mot den vidriga terrorn kan vi ge dess många offer någon form av upprättelse. Bara så kan vi göra Europa och, därmed Sverige, säkrare.

Om detta skriver jag i dagens GT:

https://www.expressen.se/…/eus-medlemslander-maste-ha-samm…/