RÖR INTE MIN MOBILLADDARE!

Utan minsta tvivel röstade jag idag mot en resolution där Europaparlamentet uppmuntrar till EU-lagstiftning som skulle tvinga företag att tillverka likadana mobilladdare och radioutrustning.

Tyvärr är jag inte det minsta förvånad över att socialdemokrater, miljöpartister, centerpartister och så kallade ”liberaler” röstade för förslaget, som dessvärre klubbades igenom.

Som kristdemokrat har den fria företagsamheten för mig en nyckelroll i att driva samhällsutvecklingen framåt. Det är för mig självklart att en fri marknad leder till sund konkurrens som gör att innovativa lösningar kan växa fram och frodas.

Vi ser idag hur batteritekniken snabbt förbättras och förfinas; de allra flesta nya mobiler kan nu laddas på en induktionsladdare. De traditionella laddsladdarna är därmed nästintill överflödiga.

Det är därför svårt att förstå varför EU nu vill tvinga fram en gemensam laddare för alla telefoner. Det skulle betyda att innovativa, nytänkande företag i en av de branscher där utvecklingen går som allra snabbast tvingas anpassa sina produkter efter en specifik EU-standard. Blir detta ogenomtänkta förslag verklighet skulle det få förödande konsekvenser för den teknikutveckling som driver vårt samhälle framåt. Framför allt skulle det innebära en kraftig inskränkning av EU-medborgarnas – människornas! – valfrihet.

Förslaget är tveklöst ett steg mot planekonomi inom EU. Vad kommer härnäst? Kanske borde vi införa tvångsstandardiseringskrav för smartphones, och rentav enas kring en, ”godkänd” modell? Hur skulle socialdemokrater, miljöpartister, centerpartister och liberaler rösta om ett sådant förslag hamnade på Europaparlamentets bord?