EU:S UTVECKLINGSFONDER MÅSTE RESPEKTERA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Det är oerhört viktigt att vi hela tiden kontrollerar hur våra skattemedel används inom EU. Därför är jag väldigt glad över att sitta i utskottet för budgetkontroll. Jag har, som skuggrapportör, ett extra ansvar för hur våra utvecklingsfonder användes år 2018.

Dessa fonder är ett av EU:s absolut viktigaste instrument för att bekämpa fattigdom i bland annat Afrika. Finansiellt och tekniskt bistånd gör stor nytta och bidrar såväl till att bygga infrastruktur som att skapa jobb. Det finns krav på att fonderna måste användas till projekt som värnar de mänskliga fri- och rättigheterna, rättsstaten och demokratin.

Som EPP-gruppens förhandlare var jag tydlig mot mina kollegor i utskottet, men också gentemot kommissionen: jag accepterar inte att EU-medel, under några som helst förutsättningar, används till projekt som kränker de mänskliga fri- och rättigheterna.

Frågan är om kommissionens kontrollmekanismer fungerar tillräckligt bra och om vi kan lita på att fonderna faktiskt fördelas riktigt och rättvist. Mer information behövs framförallt gällande situationen i Eritrea. Eritrea mottar många miljoner för infrastrukturprojekt samtidigt som deras medborgare tvingas in i livslånga tjänstgöringar inom militären eller statliga myndigheter.

Därför satte jag hårt mot hårt idag, och krävde att fullständig information måste finnas tillgänglig innan jag kan rekommendera att kommissionens användning av utvecklingsfonderna beviljas ansvarsfrihet.

För mig som kristdemokratisk europaparlamentariker är det oacceptabelt att skattemedel finansierar hemska brott – även om de samtidigt gör en massa gott. Lyssna gärna på vad jag sa här nedan 👇