KINAS FÖRTRYCK AV UIGURERNA MÅSTE UPPHÖRA

Idag tilldelades Ilham Tothi Europaparlamentets Sacharovpris, EU:s pris för tankefrihet.

Situationen för uigurerna i Kina är fruktansvärd. Jag har lyft frågan ett flertal gånger, och idag debatterades ämnet i Europaparlamentet. Lyssna gärna på mitt tal, där jag lyfter att det är dags att EU måste sluta trippa på tå när det gäller Kinas ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna.