Ordförande för utrikesutskottets arbetsgrupp för finansiella instrument

Nu kan jag äntligen berätta att jag kommer att leda Europaparlamentets granskning av pengar spenderade på EU-projekt utanför EU:s gränser.

Att bli ny  är ett spännande uppdrag och jag är jättestolt över förtroendet jag fått. Det är även viktigt eftersom EU under förra mandatperioden avsatte närmare 340 miljarder (!) svenska kronor till denna typ av projekt. Projekten bidrar till att hantera EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningar och försvara de demokratiska grundprinciper som EU vilar på.

Vi lever i en värld med eskalerande våld i nordöstra Syrien, med försämrade relationer med Turkiet, samt med Rysslands, Kinas och Irans expansiva, och ofta aggressiva utrikes- och säkerhetspolitik. Det är därför viktigare än på mycket länge att EU är konsekvent och handlingskraftigt i sitt globala agerande.

I mitt uppdrag kommer jag att, i nära samarbete med EU:s interna och externa utredare, EU-kommissionen och europeiska utrikestjänsten (EEAS), ansvara för en öppen och trovärdig granskning av unionens finansiering på området. Jag ser verkligen fram emot att arbeta för en utrikespolitik som är såväl transparent som ansvarsutkrävande – och samtidigt bygger på en god värdegrund.

 

19-10-16 Lega portraits Bxl-23