ETT ÖDESVAL FÖR DEMOKRATIN

Idag är det återigen dags för lokalval i Hongkong.

Tidigare i år presenterade Hongkongs borgmästare, Carrie Lam, det lagförslag som skulle tillåta utlämning av medborgare till det kinesiska rättssystemet. Lagförslaget blev sedan gnistan till de demonstrationer som vi bevittnat under de senaste månaderna.

Men trots att lagförslaget dragits tillbaka har protesterna eskalerat och våldet mot Hongkongs demonstranter trappats upp.

Konflikten bottnar i Kinas återkommande inskränkningar av stadens lagstadgade självstyre. Sedan 1997 har Hongkongs invånare levt under principen ”ett land, två system”, som innebär att de har mer långtgående fri-och rättigheter än dem i fastlands-Kina. Kommunistregimen i Kina har dock gång på gång sökt begränsa denna princip, ivrigt påhejade av Hongkongs egen ledning.

Ett exempel är det nu tillbakadragna lagförslaget om utlämning av Hongkongs medborgare till Kina. Ett annat exempel är det fem år gamla förslaget om att endast tillåta vissa kandidater att ställa upp i Hongkongs lokalval.

Med dagens lokalval ställs nu återigen det spända förhållandet mellan Hongkong och Kina ställs på sin spets.

I detta val, liksom i förhållandet till Hongkong och Kina i stort, måste Sverige och EU stå upp för Hongkongs särskilda status, och dess invånares fri- och rättigheter.

Vi får aldrig acceptera Kinas försök att tysta kritiska röster i Hongkong.