YTTRANDEFRIHETEN INGET VÄRD FÖR AYATOLLORNA

När diktaturer upplever att ekonomin vacklar eller makten hotas, då offras människors rättigheter, eller till och med deras liv.

Irans ekonomi har tagit stor skada av att USA dragit sig ur kärnenergiavtalet – men det är sannerligen inte de iranska medborgarnas fel och verkligen inte en ursäkt för det vedervärdiga förtryck som växer i Iran.

Jag förstår att den iranska befolkningen protesterar. Bensinpriset har tredubblats och inflationen är uppe i 40 procent. Protesterna har nu pågått i drygt en vecka i 40 olika städer, runtom i landet. På gatorna skanderar människor “Död åt diktatorn!”

Det är naturligtvis påfrestande för en maktfullkomlig diktator att få såpass mycket missnöje riktat mot sig. Ayatollorna har svarat med att begränsa internet och därmed delvis tystat de oppositionskritiska rösterna. Men hur mycket de än försöker, kan de inte dölja det uppenbara.

Omvärlden ser att det inte bara är yttrandefriheten som utplånas. Över 100 personer som inte låtit sig tystas har avrättats. Det är helt fruktansvärt!

Vi får inte glömma att den Europeiska Unionen är otroligt viktig för den iranska ledningen. Vi är en jättemarknad med en halv miljard konsumenter.

Tillsammans borde vi tydligt fördöma det som nu sker i Iran. Det är vår plikt att stå på människornas sida, mot ayatollorna.