BARNKONVENTIONEN FYLLER 30 ÅR

Jag har lovat att försöka vara en röst för dem som har svårast att göra sig hörda. Där ingår alla de som ännu är för unga för att höja sina egna röster.

Man glömmer lätt att barns fri-och rättigheter inte är självklara för alla, alltid, i alla sammanhang. I Sverige har vi relativt långtgående fri- och rättigheter för barn, men trots det hamnar barn fortfarande i kläm i dagens Sverige. Offentliga besparingar, bristande kunskap om barns behov, hedersförtryck och sexuellt utnyttjande av barn är några av hoten för våra unga.

Jag är därför jätteglad över att alla EU:s medlemsländer nu ratificerat barnkonventionen – och riktigt glad är jag över att den dessutom till årsskiftet blir till svensk lag, vilket är något som KD har jobbat länge för. Vuxensamhället behöver ständigt påminnas om behoven för de små och svaga; är man stor och stark måste man vara snäll.

Talet nedan höll jag i förra veckan, vid Europaparlamentets debatt om barns rättigheter.

76702428_2804554266224188_5151915573378023424_n