LANDET UTAN OPPOSITION

76751646_2800831299929818_4723165115820539904_o

I helgens ”val” i Vitryssland förlorade oppositionen sina två platser i parlamentet, och har nu ingen representation alls.

Det är tyvärr inte förvånande med tanke på att inte ett enda av landets val hittills har klassats som demokratiskt av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Så långt har oppositionspartiernas valövervakningsorganisation rapporterat 594 fall av valfusk. Bland annat ska valarbetare ha angett ett högre antal avlämnade röster än vad observatörerna registrerat.

Att få rösta fritt i demokratiska val borde vara en given rättighet – en rättighet som Vitrysslands medborgare saknar.

Inom ramen för det Östliga Partnerskapet har EU höjt ambitionsnivån i landet. Partnerskapet är ett initiativ inom EU:s utrikestjänst, med syfte att fördjupa EU:s relationer med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Man har bland annat satt målsättningar om fördjupat samarbete inom offentlig styrning. Som det ser ut nu blir det inte lätt att nå målsättningarna om ett fördjupat samarbete eftersom de inkluderar principen om rättsstaten.

Helgens valresultat visar tyvärr att Vitryssland har en lång väg kvar till ett demokratiskt och rättssäkert samhälle.